Powtarzanie

Powodem, dla którego nie pamiętamy większości informacji z podstawówki czy nawet sprzed kilku miesięcy, jest fakt, że pewnie ich nie powtarzaliśmy. Trudno się dziwić, bo zwyczajnie nie ma czasu, żeby powtarzać wiedzę z każdego przedmiotu. Powtarzanie jest jednak niezbędne, aby zapamiętać cokolwiek na długo. Jest ono szczególnie ważne w przypadku Czytaj dalej…

Metoda przeplatania

Metoda przeplatania W planach ćwiczeniowych czy treningowych wielu muzyków czy sportowców dominuje ćwiczenie blokowe. Polega ono na ciągłym ćwiczeniu jednego elementu, a dopiero po jego opanowaniu do perfekcji przechodzeniu do kolejnego. Również w szkołach przeważa ten typ nauki. Uczenie blokowe Na matematyce wszystkie działy są posegregowane – najpierw przez długi Czytaj dalej…

Metoda pytań

Metoda pytań polega na zadawaniu pytań do zagadnienia, którego się uczymy, oraz samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania. Budując wyjaśnienie, dobrze jest wykorzystać już poznane wcześniej informacje. Należy pamiętać, aby odpowiedź była spójna i ściśle związana z zapamiętywaną informacją. Nie należy pisać za dużo, gdyż wówczas nauka zajmie nam za Czytaj dalej…

Metoda nauczyciela

Metoda nauczyciela polega na tłumaczeniu dopiero co poznanego materiału sobie lub komuś innemu. Metoda nauczyciela – podczas tłumaczenia innym jakichś informacji, skupiamy się na ich najważniejszych punktach, a także staramy się znajdować proste wytłumaczenia, dzięki czemu sami lepiej zapamiętujemy i rozumiemy temat. Gdy uczymy innych, znajdujemy również braki we własnej Czytaj dalej…

Metoda filtrowania

Metoda filtrowania odnosi się do tworzenia notatek. Metoda filtrowania polega na zapisywaniu najważniejszych tez, wniosków i podsumowań z materiałów czy wykładów. Ważne, aby przetwarzać usłyszane czy przeczytane informacje. Znacznie łatwiej będzie nam zapamiętać okrojone części materiału, w których tkwią najbardziej kluczowe informacje. Badania Gdy podczas słuchania wykładu będziemy jednocześnie notować, Czytaj dalej…