Metoda przeplatania

W planach ćwiczeniowych czy treningowych wielu muzyków czy sportowców dominuje ćwiczenie blokowe. Polega ono na ciągłym ćwiczeniu jednego elementu, a dopiero po jego opanowaniu do perfekcji przechodzeniu do kolejnego. Również w szkołach przeważa ten typ nauki.

Metoda przeplatania

Uczenie blokowe

Na matematyce wszystkie działy są posegregowane – najpierw przez długi czas ćwiczymy funkcję kwadratową, potem geometrię, jeszcze później trygonometrię. Powszechnie uznaje się to za skuteczną metodę planowania nauki, bo jesteśmy w stanie wszystko „doszlifować” i dopiero po opanowaniu wszystkiego przechodzimy do kolejnego działu. Jednak badacze udowodnili, że jest coś jeszcze lepszego.

Uczenie przeplatane

Metoda przeplatania polega na uczeniu się poszczególnych tematów czy zagadnień w danym materiale na zmianę, a nie po kolei. Czyli zamiast opanowywać każdy dział do perfekcji, najpierw robimy jeden temat z funkcji kwadratowej, potem z geometrii, potem z trygonometrii, a potem np. znowu z geometrii.

Mieszamy kolejność uczenia, żeby tematy z tego samego działu po sobie nie następowały. Badacze mówią, że ucząc się blokowo możemy popaść w pewien „trans”. Po 3 zadaniach z tego samego działu nie będziemy musieli się wysilać, żeby zrobić kolejne, bo zrobimy je automatycznie.

Taka nauka jest nieefektywna i stanowi tylko stratę czasu, chociaż może nam się wydawać, że staliśmy się mistrzami w tej dziedzinie. Z kolei w metodzie przeplatanej każde kolejne zadanie będzie inne, dzięki czemu cały czas będziemy musieli być całkowicie skupieni na zadaniu.

Skuteczność

W znacznej większości badań metoda przeplatania okazała się skuteczniejsza od blokowej, jednak zdarzały się takie, w których było na odwrót. Według badań, metoda przeplatania jest najskuteczniejsza przy nauce rzeczy, które mogą nam się zlać w jedną całość, np. związków chemicznych czy dat. Jest bardzo skuteczna przy powtarzaniu do sprawdzianów i rozwiązywaniu zadań.

Sprawdźcie na sobie, przy uczeniu się jakich przedmiotów najlepsza jest dla was metoda przeplatania i włączcie ją do swojej codziennej nauki.

← Powrót


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *